UE wznawia Europejską Kartę BRD

Państwa członkowskie UE wznawiają  Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Komisja Europejska oficjalnie wznowiła Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Kartę), największą platformę bezpieczeństwa ruchu drogowego społeczeństwa obywatelskiego, której celem jest wsparcie realizacji Wizji Zero polegającej na zmniejszeniu liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do prawie zera do 2050 r. Aby zwiększyć świadomość o zagrożeniach w ruchu i swoją obecność na szczeblu lokalnym i krajowym, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu – DG MOVE będzie intensywnie współpracować z siecią krajowych Punktów Kontaktowych w 27 państwach członkowskich UE.

Podczas inauguracji działalności Punktów Kontaktowych w swoim przemówieniu otwierającym Matthew Baldwin, Europejski Koordynator ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zrównoważonej Mobilności , wyjaśnił z jakimi wyzwaniami musiała się zmierzyć Karta w ciągu ostatnich kilku lat oraz w jaki sposób Komisja Europejska będzie wspierała krajowe Punkty Kontaktowe w prowadzeniu Karty. M. Baldwin jest przekonany, że krajowe Punkty Kontaktowe odgrywają kluczową rolę w promowaniu Karty na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym, gdzie głównym celem jest wymiana dobrych praktyk i mobilizowanie społeczeństwa obywatelskiego do podejmowania rzeczywistych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Po przemówieniu otwierającym przedstawiciele krajowych Punktów Kontaktowych wymienili się doświadczeniami i omówili kolejne kroki w nawiązywaniu kontaktów z obecnymi sygnatariuszami Karty i zachęcaniu nowych interesariuszy do jej podpisania . Przedstawiciele Punktów Kontaktowych obejrzeli i wysłuchali inspirujących prezentacji hiszpańskiej Fundación MAPFRE i greckiego Instytutu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Panos-Mylonas, w których przedstawiono dotychczasowe działania podejmowane przez te Punkty Kontaktowe oraz pomysły na zaangażowanie członków Karty i szerszej społeczności interesariuszy w przyszłości.

Sieć krajowych Punktów Kontaktowych i centrum informacyjne ERSC zapewnią dostęp do ekspertów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ds. komunikacji, którzy odpowiedzą na konkretne pytania. Sygnatariusze Karty i interesariusze mogą połączyć siły i wysiłki, aby budować społeczność bezpieczeństwa drogowego w ramach wspólnego celu – „Twoje zaangażowanie może uratować życie na naszych drogach”.

Aby przeczytać cały artykuł i rozpocząć współpracę ze swoim krajowym Punktem Kontaktowym, kliknij

Proszę śledź i polub nas:
Shopping Cart
Scroll to Top