De Varsovie a Paris

Rajd Rowerowy - Bicycle Rally - Il s’agira d’un rallye à vélo

 • PL

  Dzień dobry,

  „Szykujemy się do nowego projektu. Będzie to Rajd Rowerowy „De Varsovie a Paris!” z okazji XXXIII Igrzysk Olimpijskich. Pojedziemy na rowerach z Warszawy do Paryża, aby zebrać środki na zakup rowerów dla dzieci z domów dziecka, z domów zastępczych, z domów o niższym statusie materialnym.

  Poszukujemy partnerów rzeczowych, technicznych, finansowych. Projekt podzielony na trzy części: okres przygotowawczy, rajd, zakup rowerów, dystrybucja rowerów.

  Przyłącz się do nas!

  Pobierz szczegółową informacje w formie prezentacji PDF

  Pobierz dodatkowe informacje w PDF (PL)

 • GB

  Good morning,

  We are preparing a new project. It will be a bicycle rally “From Warsaw to Paris!” » on the occasion of the XXXIII Olympic Games. We will cycle from Warsaw to Paris, with the aim of raising funds to purchase bicycles for children in orphanages, foster families or those experiencing social difficulties.

  We are looking for partners to help us from a material, technical and financial point of view. The project is divided into three parts: the preparation period, the rally, the purchase and distribution of bicycles.

  Join us!

  Pobierz szczegółową informacje w formie prezentacji PDF

  Download more information as PDF (EN)

 • FR

  Bonjour,

  Nous préparons un nouveau projet. Il s’agira d’un rallye à vélo « De Varsovie à Paris ! » à l’occasion des XXXIIIe Jeux olympiques. Nous irons en vélo de Varsovie à Paris, dans le but de collecter des fonds destinés à l’achat de vélos pour les enfants des orphelinats, des familles d’accueil ou qui connaissent des difficultés sociales.

  Nous recherchons des partenaires pour nous aider du point de vue matériel, technique et financier. Le projet est divisé en trois parties : la période de préparation, le rallye, l’achat et la distribution de vélos.

  Rejoignez-nous!

  Pobierz szczegółową informacje w formie prezentacji PDF

  Téléchargez plus d’informations au format PDF (FR)

Event odbył się.