SKRZYŻOWANIE W KŁODZKU

  1. IMG_E0500

STOP czy ustąp?

W sieci pojawił się film obrazujący kompilację zdarzeń drogowych na jednym i tym samym skrzyżowaniu. Większość z nich to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu poprzez ignorancję znaku STOP. Z uchwyconych zdarzeń wynika, że dochodzi do nich na pełnej prędkości jadących drogą podporządkowaną. Jadących z dużą prędkością. Mało kto zauważył, że przed skrzyżowaniem jest jeszcze przejście dla pieszych, przed którym kierowca ma obowiązek zwolnić i zachować szczególną ostrożność. Zwłaszcza, że w pobliżu mamy parking i cmentarz.

Na tak zwanym zachodzie, zwłaszcza Niemczech, funkcjonują komisje audytorskie. Jak słusznie zauważył portal BRD24, jeżeli w danym miejscu, raz za razem dochodzi do identycznych zdarzeń, taka komisja zbiera się, obserwuje miejsce, pisze wnioski, wdraża zalecenia. Ale! Zbiera się ponownie w miejscu i sprawdza czy jej zalecenia sprawdziły się. Dlaczego jest nam aż tak wszystko jedno, że pozwalamy na taką sytuację?

Przypomnijmy znak B-20 STOP ma inne znaczenie w stosunku do znaku A-7 ustąp pierwszeństwa. Znak STOP należy do katalogu znaków zakazu, A-7 do do znaków ostrzegawczych. Znak B-20 „stop” oznacza: zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem i

obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem. Znaczenie znaku B20 stosuje się również do umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znaczenie znaku stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Zwróćmy uwagę na nomenklaturę. Nazwa znaku to wręcz nakaz „ustąp pierwszeństwa”. Nie uwaga skrzyżowanie z pierwszeństwem, nie prośba.

Przez ustąpienie pierwszeństwa należy rozumieć powstrzymanie się od ruchu. Ale w definicji jest przecinek, po którym następuje warunek powstrzymania się od ruchu: JEŻELI ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości. Jeżeli nasz ruch nie zmusza do zmiany zachowania innego uczestnika ruchu nie musimy powstrzymać się od ruchu. Przy znaku STOP musimy wykonać dwie czynności – zatrzymać się i ustąpić pierwszeństwa zgodnie z definicją. Jeżeli nasz ruch po zatrzymaniu nie będzie przeszkadzać, to nie musimy stać.

Proste? Proste o ile nie uczymy się znaczenia znaków jedynie czytając ich nazwy.

Zobacz film.

Posted in: