Nasze wystąpienie na Kongresie BRD

  1. KongresBRD 23 1

Rola edukacji społecznej dzieci i młodzieży, nasze wystąpienie podczas #KongresuBRD 2023 w Krakowie, #KrakowskieDniBRD.

Fundacja Drogi Mazowsza wzięła udział w Kongresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2023 w Krakowie. Mieliśmy okazję wysłuchać występu ekspertów całego spektrum dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego, od problemów globalnych po problemy barwy światła nad przejściem dla pieszych. Co dla nas najważniejsze, inni mieli okazję wysłuchać nas.

Rola edukacji społecznej dzieci i młodzieży

Na samym początku przedstawiliśmy krótki film prezentujący 10 lat naszej działalności. Była to baza do dalszej części prezentacji, w której mówiliśmy o stworzeniu portalu edukacyjnego. „Droga z klasą”. Bez tego doświadczenia nie byłoby platformy. Przypomnijmy, w ciągu 35 dni W ciągu 35 dni przygotowaliśmy 1750 ekranów dydaktycznych, 560 ilustracji, 100 filmów, prezentacji multimedialnej, scenariuszy i gier. Platformę podzieliliśmy na 6 modułów, pierwszy to 2/5 projektu, który stał się repetytorium z zasad ruchu drogowego. 1830 nauczycieli przeszkoliliśmy z zasad ruchu drogowego w ramach projektu „Droga z klasą”.

Do stworzenia tej platformy nauczyciele byli zdani sami na siebie. Korzystają z interentu nie potrafili wyłapać pułapek publicystycznego podejścia do tematu. Podczas wykładu pokazaliśmy te pułapki. Od błędów nie uchronił się nawet wielki Budimex, który oferował gminom „pasy 3D”.

Jean Piaget

Aby edukować dzieci trzeba wiedzieć, jak dziecko postrzega świat, jak zdobywa wiedzę. Bez tego nasza edukacja nie przyniesie żadnego rezultatu. Jean Piaget wyodrębnił cztery etapy rozwoju poznawczego dziecka. ETAP1: [0-2 lata] sensoryczno-motoryczny – dzieci uczą się przez zmysły, ich świat jest doświadczeniem fizycznym. Dzieci w tym wieku mają stałość przedmiotu, tzn. kiedy np. mama odejdzie do innego pokoju, nadal istnieje. Coś co znika z pola widzenia, nie przestaje istnieć. ETAP 2: [2-7 lat] przedoperacyjny – dzieci starają się uaktywnić swoją wyobraźnię; mają bardzo egocentryczne spojrzenie na świat (egocentryzm oznacza niemożność zrozumienia punktu widzenia innych ludzi). Dzieci umieją odróżnić rzeczy realne od nierealnych – fantazji. ETAP 3: [7-12 lat] operacji konkretnych – stosowanie logiki i alternatywnych perspektyw, pomaga dziecku pojąć związki przyczynowo skutkowe; dzieci mają problem z pojęciami abstrakcyjnymi. Myślenie nie jest już egocentryczne. ETAP 4: [ > 12 lat ] operacji formalnych – dzieci zaczynają myśleć abstrakcyjnie; pozwala ona przekroczyć granicę czasu i przestrzeni. Jak można byłoby stworzyć platformę od przedszkola do matury nie znając tych zasad?

Badania

Jesteśmy jedną z nielicznych organizacji, które nie ukrywa niepowodzeń. Brak podstawy programowej wychowania komunikacyjnego sprawił, że nie wszystkie projekty nam wyszły. Słuchaczom przedstawiliśmy wyniki ewaluacji niepowodzenia:

  •  63% nauczycieli nie potrafiło wskazać prawidłowego wieku uprawniającego ucznia do posiadania karty rowerowej. Wskazywali 12 lat.
  • 76% nauczycieli nie wiedziało, że droga rowerowa jest częścią drogi publicznej, co generuje konieczność posiadania uprawnień do poruszania się ucznia rowerem taką drogą,
  • 52% rodziców uznało, że skoro w mieście są drogi rowerowe, to dziecko ich nie musi posiadać karty rowerowej,
  • 75% rodziców stwierdziło, że podczas pandemii, w Warszawie nie organizowano kursu na kartę rowerową, nie organizowano egzaminów.
  • 82% nauczycieli wychowywania komunikacyjnego było zdegustowanych, że zmusza się dzieci do udziału w akcji „Rowerowy Maj” bez karty rowerowej, mimo że regulamin projektu tego zabraniał.
  • 78% nauczycieli nie ma narzędzi dydaktycznych poza planszami ze znakami na ścianach sali lekcyjnej.

6 lutego

Wiercenie dziury przyniosło efekt. 6 lutego 2023 roku, Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń w tym w zakresie podstawy programowej przedmiotu technika

We współpracy z Ministerstwo Infrastruktury i # w podstawie programowej przedmiotu technika wprowadzone zostały istotne z punktu widzenia przygotowania uczniów do bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym (jako pasażer, pieszy, kierujący rowerem lub innymi urządzeniami wykorzystywanymi przez uczniów w ruchu drogowym, takimi jak: hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch, itp.) zmiany polegające na znaczącym rozszerzeniu treści nauczania związanych z wychowaniem komunikacyjnym i bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Zmieniona podstawa programowa przedmiotu technika będzie obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024 w klasie IV szkoły podstawowej, w kolejnych latach – sukcesywnie w klasie V i klasie VI.

Teraz żaden nauczyciel nie będzie mieć wymówki, że nie ma podstawy programowej do korzystania „Drogi z klasą”.

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Takie będą polskie drogi, jakie komunikacyjne wychowanie.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

Posted in: