Co mam powiedzieć uczniom?

1830 nauczycieli przeszkoliliśmy z zasad ruchu drogowego w ramach projektu „Droga z klasą”.

Zakończyliśmy 3 etap projektu „Droga z klasą”, oznacza to, że nauczyciele wychowania komunikacyjnego mogą już w pełni korzystać z platformy edukacyjnej, jako zaplecza dydaktycznego „wychowania komunikacyjnego”. Wychowanie nie jest osobnym przedmiotem, lecz zostało wplecione w różnej formie, na różnym etapie rozwoju ucznia. Najłatwiej jest na etapie klas 4 – 6, gdzie wychowanie komunikacyjne zostało wpisane do podstawy programowej przedmiotu „Technika”.

Pierwszym etapem było przygotowanie scenariusza i materiałów dydaktycznych. W ciągu 35 dni przygotowaliśmy 1750 ekranów dydaktycznych, 560 ilustracji, 100 filmów, prezentacji multimedialnej, scenariuszy i gier. Platformę podzieliliśmy na 6 modułów, pierwszy to 2/5 projektu, który stał się repetytorium z zasad ruchu drogowego. Nikt do tej pory nie zebrał wszystkich przepisów ruchu drogowego w jednym miejscu, łącząc definicję z kilku ustaw, aby nauczyciele nie musieli tracić czasu na szukanie aktualnych definicji.

Drugiem etapem była konferencja prasowa prezentująca platformę. Zawartość platformy pokazaliśmy 25 września, w której uczestniczył Minister Adamczyk.

Trzecim etapem było szkolenie dla nauczycieli, którzy poznali praktyczne zastosowanie produktu, jakim jest platforma edukacyjna. Pierwsze cztery szkolenia odbyły się formule stacjonarnej, jaką Ministerstwo Infrastruktury zamówiło pierwotnie. W tej formule przeszkoliliśmy 400 nauczycieli z Białegostoku, Olsztyna, Gdańska i Torunia. Potem musieliśmy przejść do formuły online, kiedy druga fala Covid-19 zmieniła mapę Polski na czerwono. Tą metodą przeszkoliliśmy 1430 osób z całej Polski. Nauczyciele nie byli już dzieleni na województwa, lecz mogli swobodnie, wedle własnych możliwości czasowych, wybrać jedno z 14 spotkań, w tym 4 sobotnie.

Jednym z najczęściej poruszanych zagadnień przez nauczycieli to weryfikacja wiedzy z rzeczywistością, czyli wiedzy zdobytej przez ucznia z tym, co podpatrzył podczas jazdy z rodzicami. Mnie utkwiła w pamięci rozmowa podczas szkolenia w Gdańsku, kiedy jedna ze słuchaczek zapytała czy dziecko może jechać hulajnogą elektryczną do szkoły. Odpowiedź z mojej strony była jednoznaczna. „Dziecko oczekuje odpowiedzi tak albo nie” – rzuciła bez pretensji w głosie. „Co mam odpowiedzieć uczniom?” – dodała – „że dorośli nie potrafią się dogadać?” – rzuciła retorycznie.

Przypomnieć należy, że projekt został zrealizowany we współpracy z „MDDP Akademia Biznesu” na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POiŚ2014-2020) w ramach realizacji projektu POIS.03.01.0100-00-0048/18 pn. „Ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Wartość projektu: 3.096.000 zł.

Proszę śledź i polub nas:
Shopping Cart
Scroll to Top