Bezpieczne drogi Grecji

W czerwcu ukazał się raport Komisji Europejskiej o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Unii Europejskiej. Raport porównuje 2019 do 2018, ale również 2019 do 2010. Z dokumentu wynika, że Grecja osiągnęła największy spadek liczby ofiar śmiertelnych w ciągu 10 lat.

Gdyby przeciętny kierowca z Polski miał wskazać najbezpieczniejsze drogi Europy, byłyby to zapewne drogi Niemiec, Szwecji, Austrii. Rzadko komu przyszłoby do głowy pomyśleć o krajach południa Europy. Tymczasem Grecja zredukowała liczbę ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym o 51% od 2010 roku. Jak to się stało? Zapytaliśmy o to profesora George Yannisa z National Technical University of Athens. Odpowiedź można ująć jednym zdaniem: rząd wziął się do roboty.

O to co nam napisał:

W 2019 r. w Grecji odnotowano 699 ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, co jest najlepszym wynikiem od 1965 r. W ciągu dekady 2009–2018 Grecja wykazała najlepszą redukcję liczby ofiar śmiertelnych na drogach spośród wszystkich krajów UE, osiągając imponujący spadek o 51%. Ten znaczący spadek można przypisać nie tylko faktowi, że Grecja przeżyła głęboki 10-letni kryzys gospodarczy, ale także serii ważnych programów i działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, które podsumowano poniżej.

Infrastruktura

 • Ministerstwo Infrastruktury włożyło wiele wysiłku i środków budżetowych w poprawę głównej sieci drogowej Grecji z 750 km autostrad w 2007 r. do 2.100 km a koniec 2017 r. czynnych autostrad.
 • Wiele władz lokalnych wdrożyło plany mobilności i bezpieczeństwa w mieście, koncentrując się na infrastrukturze, ale posiłkując się kampaniami społecznymi dla wzmocnienia przekazu.
 • W 2017 r. oficjalnie przyjęto szczegółowe wytyczne dotyczące infrastruktury rowerowej, które wprowadzono na szczeblu krajowym ustawą 4530/2018, wzmacniającym tym samym znaczenie zmian.
 • Na mocy rozporządzenia o bezpieczeństwie infrastruktury drogowej obowiązującego od 2012 roku, powołano certyfikowanych Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2018 roku.

Egzekwowanie

 • Statystyki policji drogowej wskazują na stałą liczbę kontroli i wykroczeń w ciągu ostatniej dekady. Do działań na rzecz poprawy zaangażowano lokalną policję.

Zachowanie użytkowników dróg

 • Greccy kierowcy znacząco zmienili swoje zachowania, początkowo wywołane kryzysem, ale utrzymują je także w wyniku stale poprawiającej się kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego w bardziej dojrzałym społeczeństwie.
 • Od 2007 r. obniżono dolny limit zawartości alkoholu we krwi z 0,5 do 0,2 dla kierowców zawodowych (samochody ciężarowe, autobusy szkolne i autokary), początkujących kierowców (posiadających prawo jazdy krócej niż dwa lata ), motocykli i motorowerów.
 • W 2008 roku Ministerstwo Transportu wprowadziło kontrolę pojazdów przeprowadzaną przez podmioty prywatne, co okazało się niezwykle skuteczne, bowiem zastąpiono skorumpowane kontrole organów publicznych.
 • W 2018 r., do greckiego kodeksu drogowego (ustawa 4530/2018) wprowadzono nowy system kar za wykroczenia drogowe. Mówiąc dokładniej, ustalono trzy kategorie grzywien w zależności od jakości wykroczenia: niskie (0–300 EUR), średnie (301–600 EUR) i wysokie (> 600 EUR). Ponadto wprowadzono kryteria dochodowe z grzywien, zgodnie z którymi przestępcy z rocznym dochodem między 50,001 € – 100 000 € podlegają podwójnej grzywnie, a przestępcy z rocznym dochodem powyżej 100 000 € – podlegają potrójnym grzywnom. Wreszcie przestępcy, którzy trzykrotnie w ciągu 5 lat popełnili lub popełnią wykroczenie wysokiego ryzyka, stracą prawo jazdy dożywotnio.
 • Nowelizacja kodeksu karnego w 2019 r. doprowadziła także do radykalnych zmian w Kodeksie drogowym. Zwłaszcza w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków prawo jest bardziej restrykcyjne, a grozi nawet dożywocie w przypadku utraty życia.

Inne środki

 • Społeczność naukowa (NTUA, HIT, greccy inżynierowie transportu) systematycznie interweniuje, aby zmienić opinię publiczną w obszarze poprawy ruchu drogowego, bezpieczniejszej infrastruktury i mobilności oraz bezpieczniejszych pojazdów.
 • Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Panos Mylonas od prawie 15 lat realizuje duże i wysoce efektywne kampanie i szkolenia.
 • Kilka innych organizacji pozarządowych i firm prywatnych często prowadzi kampanie i działania związane z bezpieczeństwem drogowym (np. Zarządzanie bezpieczeństwem floty).

Prawo UE

 • Ministerstwo Transportu prawidłowo wdrożyło wszystkie dyrektywy UE (pojazdy, prawa jazdy itp.), a wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego są zawsze bardziej rygorystyczne niż te określone w dyrektywach UE.
 • Spora liczba reform narzuconych przez UE zaowocowała poważniejszym wdrożeniem przepisów (ubezpieczenia pojazdów, prawa jazdy itp.).

Kim jest George Yannis?

Proszę śledź i polub nas:
Shopping Cart
Scroll to Top