5 pytań do kandydatów

Zadaliśmy kandydatom na Prezydenta RP pięć pytań o politykę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Chcieliśmy wywołać do tablicy temat, który zniknął z mediów wraz z pojawieniem się epidemii.

Media i politycy interesują się tematem bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy okazji takich zdarzeń, jak na Sokratesa w Warszawie. W przypadku tego wypadku, mieliśmy pozytywny jego skutek. Temat bezpieczeństwa drogowego wszedł do kampanii parlamentarnej, premier Mateusz Morawiecki ujął go w swoim programie wyborczym, ba nie zapomniał o nim w swoim expose, Ministerstwo Infrastruktury wzięło się do pracy nad zmianą przepisów. Aż przyszedł koronawirus. Początkowo wydawało się, że tak powinno być. Wkrótce okazało się, że stan bezpieczeństwa na drogach polskich wcale nie uległ poprawie, mimo spadku natężenia ruchu. Tym razem żaden kandydat nie podjął się tematu. Kampania wyborcza bis również nie dotyka problemu polskiego brd. Postanowiliśmy więc go wywołać.

Wszystkim kandydatom zadaliśmy 5 identycznych pytań. Pytania wręcz koleżeńskie, niby konkretne, ale pozwalające wygadać się. Postanowiliśmy oczywiście limity wypowiedzi. Każdy z kandydatów może  udzielić odpowiedzi na piśmie bądź w formie wideo. Na odpowiedzi czekamy do 19 czerwca 2020 r., g. 18.00.

Pytania zadaliśmy w ramach 6. Warszawskiego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który zawsze przypada na koniec czerwca, a że kampania bis zbiegła się z jego terminem postanowiliśmy to wykorzystać. Odpowiedzi pojawią się na antenie audycji „Skołowani” w Radio TOK.FM, 20 czerwca, g. 15.00. Radio jest patronem medialnym 6WTBRD.

Jakie postawiliśmy pytania? Poniżej:

  1. W 2018 roku koszty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce oszacowano na poziomie 56,6 mld złotych.[1]

Pytanie: Gdyby Pana urząd, firma, miała do dyspozycji 56 mld zł rocznie: na co by Pan je przeznaczył?

Odpowiedź: do 360 sekund (tolerancja 30 sekund) albo do 1800 znaków (tolerancja 180 znaków).

  1. 20 października 2019 roku, na ulicy Sokratesa w Warszawie kierujący samochodem BMW potrącił pieszego, który przechodził przez ulicę na pasach. Był w towarzystwie żony i dziecka w wózku. Mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Wypadek stał się kanwą protestów organizacji pozarządowych, Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany prawa poprawiające sytuację pieszych. Zakończyły się już konsultacje społeczne zapowiedzianych zmian w ustawie Prawo ruchu drogowego.[2]

Pytanie: Gdyby wziął Pan udział w tych konsultacjach, jaka byłaby Pan opinia do zaproponowanych zmian? Czy pieszy powinien mieć pierwszeństwo nim wejdzie na przejście, tylko wchodząc na jezdnię, czy powinno zostać, tak jak jest?

Odpowiedź: do 360 sekund (tolerancja 30 sekund) albo do 1800 znaków (tolerancja 180 znaków).

  1. Rok 2020 to ostatni rok z Globalnej Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020[3]. Założenia Dekady zakładały obniżenie liczby wypadków, ofiar śmiertelnych i ciężko rannych o 50%. Polska tego wyniku nie osiągnie, co nie oznacza, że spadek danych nie jest zauważalny. WHO, w Deklaracji Sztokholmskiej[4] z 19 lutego 2020 roku, uznała wypadki drogowe za epidemię globalną, nim Covid-19 przejął medialną pałeczkę pierwszeństwa. Globalna liczba ofiar drogowych bowiem to 1.300 mln rocznie. W dokumencie uznano prawo do bezpiecznej podróży, jako jedno z podstawowych praw człowieka na równi z pozostałymi prawami[5]. Założono redukcję liczby wypadków, ofiar śmiertelnych i ciężko rannych o 50% do 2030 roku. Zobowiązuje ona władze publiczne, organizacje pozarządowe, sektor prywatny do aktywnego działania na rzecz osiągnięcia tego wyniku.

Pytanie: Dlaczego – Pana zdaniem – Polsce nie udało się osiągnąć zakładanego przez ONZ spadku wskaźników w latach 2011-2020? Jakie Pan, jako przyszły Prezydent RP, podejmie działania na rzecz wypełnienia zaleceń Deklaracji Sztokholmskiej.

Odpowiedź: do 720 sekund (tolerancja 30 sekund) albo do 3600 znaków (tolerancja 360 znaków).

  1. Z badania przeprowadzonego przez Polską Izbę Ubezpieczeń[6] wynika, że 91% ankietowanych twierdzi, że wykonując manewry „zawsze bezbłędnie ocenia sytuację na drodze”. 96% respondentów uważa się za dobrych lub bardzo dobrych kierowców.

Pytanie: Jakim Pan jest kierowcą? Jakich umiejętności Panu brakuje? Kiedy był Pan ostatnio
w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy jako uczestnik zajęć praktycznych?

Odpowiedź: do 360 sekund (tolerancja 30 sekund) albo do 1800 znaków (tolerancja 180 znaków).

  1. Mini test na prawo jazdy.

Widząc kolumnę pojazdów uprzywilejowanych i słysząc sygnał dźwiękowy modulowany, kierowca 1:

  1. Przejeżdża pierwszy. B. Musi wysiąść i ukłonić się. C. Przejeżdża ostatni. D. Musi zawrócić. Pytanie 5

[1] https://www.krbrd.gov.pl/pl/koszty-zdarzen-drogowych.html

[2] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12329701/katalog/12659956#12659956

[3] https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/

[4] https://www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/

[5] https://drogimazowsza.org/deklaracja-sztokholmska-2020/ – wersja polskojęzyczna

[6] https://piu.org.pl/czeka-nas-wiecej-wypadkow-na-drogach/

Proszę śledź i polub nas:
Shopping Cart
Scroll to Top