Deklaracja Sztokholmska 2020

Jak pisaliśmy artykuł wcześniej, w zeszłym tygodniu odbyła się 3. Globalna Konferencja Ministerialna w sprawie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jej efektem jest Deklaracja Sztokholmska, której treść przetłumaczyliśmy na Polski. Nie jest to prosty tekst. Ma to znaczenie, o ile ma trafić do przywódców i mieszkańców krajów niskorozwiniętych, gdzie problem wypadków drogowych jest epidemiologiczny.

Konkluzje Przewodniczącego, zwane „Deklaracją Sztokholmską”, zostały przedstawione przez szwedzkiego ministra infrastruktury, Tomasza Enerotha, jako dokument wynikowy trzeciej globalnej konferencji ministerialnej na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego:

Globalny charakter wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga współpracy międzynarodowej i partnerstw w wielu sektorach społeczeństwa. Biorąc to pod uwagę, rząd Szwecji starał się zapewnić szerokie zaangażowanie zainteresowanych stron wokół deklaracji sztokholmskiej.

Deklaracja Sztokholmska została przygotowana w ścisłej współpracy z grupą sterującą konferencji. Deklaracja przeszła szeroko zakrojone konsultacje z państwami członkowskimi WHO poprzez ich stałe przedstawicielstwa w Genewie oraz przejrzyste i integracyjne konsultacje publiczne otwarte dla wszystkich na całym świecie.

Opierając się na deklaracji moskiewskiej z 2009 r. I deklaracji z Brasilii z 2015 r., Rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Światowego Zgromadzenia Zdrowia, deklaracja sztokholmska jest ambitna i wybiegająca w przyszłość i łączy bezpieczeństwo na drodze z realizacją programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Deklaracja sztokholmska odzwierciedla również zalecenia grupy ekspertów akademickich konferencji oraz jej niezależne i naukowe oceny postępów poczynionych w trakcie Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 oraz jej propozycje dalszego rozwoju.

Poniżej treść Deklaracji:
polska Deklaracja Sztokholmska 2020
i treść angielska stockholm-declaration-english

Proszę śledź i polub nas:
Shopping Cart
Scroll to Top