Mokotowskie Siodełko

  1. PRMS banner fb a

Zapraszamy do udziału dzieci w półkoloniach rowerowych „Mokotowskie Siodełko”.

Półkolonie rowerowe Mokotowskie Siodełko dla dzieci z Mokotowa to warsztaty rowerowe oraz 4 wycieczki rowerowe w ramach „Lato w mieście”. Ideą półkolonii jest popularyzacja turystyki rowerowej, popularyzacja regionu Mazowsza, poprawa kondycji fizycznej po zastoju czasu epidemii. Zdalne nauczanie skupiło się na języku polskim i matematyce, zapomniało o wf.

Warsztaty. Dzieci w trakcie zajęć przypomną sobie zasady ruchu drogowego oraz zasady  udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów związanych z jazdą na rowerze. Dzieci zdobędą umiejętności podstawowych zabiegów serwisowych roweru, o czym opowie znany kolarz.

Wycieczki. Całodniowe. Trasy wytyczone śladem szlaków rowerowych PTTK. Niewielkie przewyższenia, zróżnicowana nawierzchnia mają zachęcić do wzięcia udziału w projekcie. Dystans będzie stopniowany. Ma to na celu poznanie własnej wytrzymałości, wzmocnienie poczucia własnej wartości. Każda wycieczka będzie związana ze zwiedzaniem jakiegoś obiektu. Nauczą się odpowiedzialnego korzystania z telefonu komórkowego – czytanie mapy, odnajdywanie wiadomości ukrytych w kodzie QR.

Półkolonie będą uzupełnieniem podstawy programowej wychowania komunikacyjnego.

Łączna liczba dzieci 60. Wiek 10 – 12 lat. Koszt: 700 zł od osoby, 650 zł od osoby za drugi turnus lub za każdą osobę rodzeństwa biorącego udział w tym samym turnusie.

Przewidzieliśmy 4 turnusy półkolonii: 05 – 09 lipca 2021, 12 – 16 lipca 2021, 19 – 23 lipca 2021, 26 – 30 lipca 2021

PółkolonieMOKO oferta

Półkolonie formularz

Posted in: