6 marca 2023

Daily Archives

  • IMG_E0495

    Szkolenie nowa podstawa programowa

    6 lutego 2023 roku, Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń w tym w zakresie podstawy programowej przedmiotu technika. Przygotowaliśmy serię szkoleń. We współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w podstawie programowej przedmiotu technika wprowadzone zostały istotne z punktu widzenia przygotowania uczniów do bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym (jako […]