Światowy Dzień Pamięci 2021

Świat nam ucieka. Ledwo co obniżyliśmy prędkość w obszarze zabudowanym w godzinach nocnych, a Świat domaga się 30 km/h w dzień.

26. Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych będzie obchodzony pod hasłem „Nie chcemy więcej ofiar do upamiętniania. Chcemy żyć razem!”. Podczas obchodów będzie promowana petycja wzywająca do obniżenia prędkości do 30 km/h w obszarach intensywnie uczęszczanych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. ONZ, WHO i instytucje wzywają wspierające wzywają rządy, organizacje społeczne do podejmowania inicjatyw propagujących tegoroczne hasło oraz ideę Światowego Dnia Pamięci. Według danych WHO, codziennie ginie 3500 dziennie, milion rocznie, aż 50 mln osób zostaje rannych i ciężko rannych.
Global-plan-square-5

Rajd Rowerowych WFistów 2021
Nasza organizacja odpowiedziała na ten apel organizując „Rajd Rowerowy WFistów 2021 – Promocja Karty Rowerowej„. Akcja jest promocją konieczności posiadania karty rowerowej wśród uczniów, jako pierwszego prawa jazdy w życiu. Brak świadomości posiadania tego dokumentu wpływa na niedostateczną znajomość zasad ruchu drogowego wśród dzieci powyżej 10 roku życia.

O WDR
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych (WDR) obchodzony jest co roku w trzecią niedzielę listopada. Jest to głośne wydarzenie na skalę światową, mające na celu upamiętnienie wielu milionów zabitych i poważnie rannych na drogach świata oraz uznanie cierpienia wszystkich poszkodowanych ofiar, rodzin i społeczności – miliony dodawane każdego roku do niezliczonych milionów już cierpiących: prawdziwie ogromne skumulowane żniwo. Dzień ten stał się również ważnym narzędziem dla rządów i wszystkich tych, których praca obejmuje zapobieganie wypadkom lub reagowanie na ich następstwa, ponieważ daje możliwość zademonstrowania ogromnej skali i wpływu ofiar śmiertelnych i obrażeń na drogach, wzywa do położenia kresu często trywialna i niewłaściwa reakcja na śmierć i obrażenia na drodze i opowiadają się za pilnymi, skoordynowanymi działaniami w celu powstrzymania rzezi. W Światowym Dniu my również składamy hołd oddanym zespołom ratunkowym, policji i lekarzom, którzy codziennie zajmują się traumatycznymi skutkami wypadków drogowych.

Obchody zapoczątkowała Europejska Federacja Ofiar Ruchu Drogowego (FEVR) w 1995 roku. 10 lat później, kiedy przyjęto Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ 60/5 w dniu 26 października 2005 r. jako „odpowiednie upamiętnienie ofiar wypadków drogowych i ich rodzin”, obchody stały się międzynarodowe.

v6-21275-infographic-a3-global-plan-road-safety

WDR jako element Dekady BRD 2021-2030
We wrześniu 2020 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję A/RES/74/299 „Poprawa globalnego bezpieczeństwa ruchu drogowego”, proklamując Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030, z ambitnym celem zapobieżenia co najmniej 50% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych i urazów do 2030 r. WHO i komisje regionalne ONZ, we współpracy z innymi partnerami w ramach współpracy ONZ na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, opracowały Globalny Plan Dekady Działań, który został opublikowany w październiku 2021 r. Globalny plan jest zgodny z deklaracją sztokholmską, podkreślając znaczenie holistycznego podejścia do bezpieczeństwa drogowego i wzywając do ciągłych ulepszeń w projektowaniu dróg i pojazdów; wzmocnienie prawa i egzekwowanie prawa; oraz zapewnienie terminowej, ratującej życie pomocy doraźnej dla poszkodowanych. Plan Globalny odzwierciedla również promocję polityki Deklaracji Sztokholmskiej promującej chodzenie pieszo, jazdę na rowerze i korzystanie z transportu publicznego jako z natury zdrowych i przyjaznych dla środowiska środków transportu. Postępy poczynione podczas poprzedniej Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 położyły podwaliny pod przyspieszone działania w nadchodzących latach. Wśród osiągnięć jest włączenie bezpieczeństwa ruchu drogowego do globalnej agendy zdrowia i rozwoju, szerokie rozpowszechnianie naukowych wytycznych dotyczących tego, co działa, wzmacnianie partnerstw i sieci oraz mobilizacja zasobów. Ta nowa Dekada Działań daje możliwość wykorzystania sukcesów i lekcji z poprzednich lat i budowania na nich, aby ocalić więcej istnień ludzkich.

Proszę śledź i polub nas:
Shopping Cart
Scroll to Top