Pandemia Covid-19 a pandemia wypadków

Wypadki drogowe to pandemia porównywalna z pandemią Covid-19

Covid-19 jest poważną pandemią z dużą liczbą ofiar (165 000 ofiar śmiertelnych w połowie kwietnia 2020 r.), którą można porównać do pandemii wypadków drogowych (1,35 mln ofiar śmiertelnych i 50 mln obrażeń rocznie na całym świecie), jak to nazwała WHO w trakcie Spotkania Ministerialnego w Sztokholmie w lutym tego roku. Jednak pandemia wypadków drogowych nigdy nie była postrzegana przez globalną populację i rządy jako tak poważny problem zdrowotny, a środki bezpieczeństwa ruchu nigdy nie były tak poważnie i masowo implementowane przez rządy, które nie były akceptowane przez ludzi, jak środki w przypadku pandemii Covid-19.

Skuteczność masowych środków pandemicznych Covid-19 do kontrolowania rozprzestrzeniania się choroby może być doskonałym przykładem potrzeby bardziej poważnych i masowych środków w przypadku pandemii wypadków drogowych. Podczas gdy poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej i bezpieczniejsza penetracja pojazdów wymagają kilku lat, zanim zostaną osiągnięte ważne wyniki, zachowanie ruchu drogowego można z pewnością kontrolować i poprawiać znacznie szybciej, jeśli wzrośnie akceptacja społeczna, a wola polityczna będzie silna i szczera. Zwłaszcza skuteczne nadzorowanie (przez policję i masowe kampanie) pięciu głównych przyczyn wypadków drogowych (nadmierna prędkość, używanie telefonu komórkowego, jazda pod wpływem alkoholu, nieużywanie pasów bezpieczeństwa i kasku) może przynieść efekt spadku liczby ofiar w krótkim czasie.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest niezwykle ważne w okresie pandemii Covid-19

Podczas blokady ruchu z powodu pandemii Covid-19 liczba ofiar wypadków drogowych znacznie spadła, głównie z powodu dramatycznego spadku ruchu. Jednak pierwsze badania wykazały, że mniejszy ruch prowadzi do wyższych prędkości, a w niektórych przypadkach większej liczby ofiar na drodze.

Bardzo ważne jest, aby obciążenie systemu opieki zdrowotnej w okresie pandemii Covid-19 nie było dodatkowo obciążone ofiarami wypadków, a skuteczne środki bezpieczeństwa ruchu drogowego należy podjąć jak najszybciej. Środki te powinny zostać uwzględnione w pakcie środków na czas pandemii, zwłaszcza w krytycznym okresie stopniowego odmrażania obostrzeń i powrotu natężenia ruchu. Wraz z poluzowaniem reżimu sanitarnego, nie należy obniżać reżimu kontroli w ruchu drogowym po okresie epidemii. Należy skoncentrować się na głównych zagrożeniach oraz na środkach przynoszących szybkie rezultaty. Na przykład środki te mogą dotyczyć:

Nowe ograniczenia prędkości obowiązujące na wszystkich drogach na poziomie (z ważnymi korzyściami także dla środowiska):

30 km / h na obszarach miejskich (50 km / h na głównych osiach miejskich)

50 km / h na drogach wiejskich

80 km / h na głównych drogach międzymiastowych

100 km / h na autostradach

Egzekwowanie przepisów dotyczących przekraczania limitów prędkości powinno być masowo wdrażane za pomocą zawsze włączonych kamer (fotoradarów), a masowe przetwarzanie kar powinno być w razie potrzeby skutecznie unowocześniane, a pilnie należy wprowadzić nowe przepisy.

Intensyfikacja egzekwowania korzystania z telefonu komórkowego oraz niestosowania pasów bezpieczeństwa i kasków, ewentualnie z innymi kontrolami ruchu związanego z Covid-19.

Realizacja masowych kampanii (w ramach kampanii Covid-19) podnoszących świadomość społeczną na temat przekroczenia prędkości i innych głównych czynników wypadków drogowych.

Byłoby idealne dla globalnego zdrowia publicznego, gdyby intensyfikacja tych środków pozostała również po kryzysie Covid-19, przynosząc ogromne korzyści dla bezpieczeństwa ruchu.

Nie bądźmy „ślepi” na zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego – potrzebujemy odpowiednich danych

Dane pandemiczne okazały się niezwykle istotne we wczesnych prognozach i łagodzeniu skutków w różnych fazach kryzysu Covid-19. Wkład międzynarodowej społeczności naukowej zajmującej się pandemiami okazał się katalizatorem szybkiej analizy dużych zbiorów danych w szeregach czasowych, międzynarodowych porównaniach i skuteczności pomiarów, zapewniając decydentom mocne dowody naukowe na niezbędne środki łagodzące. Odpowiednia analiza danych pozostaje kluczowym filarem powstrzymania kryzysu Covid-19.

Przeciwnie, w przypadku pandemii wypadków drogowych brakuje podstawowych danych i odpowiednich analiz wspierających niezbędne decyzje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dane dotyczące wypadków są całkowicie niewiarygodne w ponad połowie krajów na świecie (w tym w większości krajów o niskim i średnim dochodzie oraz kilku gospodarkach wschodzących). Rażąco brakuje również danych o ruchu koniecznych do połączenia z danymi o wypadkach w celu oceny rozmiaru zjawiska. Co najważniejsze, wiarygodne dane i wskaźniki wydajności dotyczące kluczowych czynników wypadków drogowych, takich jak przekroczenie prędkości, korzystanie z telefonu komórkowego, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, są po prostu niedostępne (z wyjątkiem bardzo niewielu rozwiniętych krajów) oraz wszelkie oceny skuteczności środków bezpieczeństwa ruchu zawsze będą w dużej mierze fragmentaryczne i będą miały ograniczone możliwości przenoszenia w innych miejscach na świecie. Skuteczne rozwiązania technologiczne podniesione podczas kryzysu Covid-19 można łatwo wykorzystać do gromadzenia i analizy niezbędnych danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu.

Krótko mówiąc, dzisiaj w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego pracujemy głównie na ślepo, ponieważ mamy bardzo małą wiedzę na temat wielkości i głównych przyczyn pandemii wypadków drogowych, w związku z czym nie można opracować i wdrożyć odpowiednich polityk, programów i środków. Zarówno władze, jak i użytkownicy dróg (kierowcy, pasażerowie, piesi) w dużej mierze nie doceniają ryzyka związanego z ruchem drogowym oraz roli prędkości, rozproszenia uwagi, alkoholu, zmęczenia, co w dużej mierze skutkuje tym, że środki bezpieczeństwa ruchu drogowego są dziś w dużej mierze niedopracowane i jeszcze mniej akceptowane przez ludność.

Podsumowując

Pandemia Covid-19 to świetna okazja do poważniejszej pracy w przypadku pandemii wypadków drogowych. Poważna praca, odpowiedni wysiłek i budżety, duża akceptacja społeczna okazały się przynosić dobre wyniki, których nikt nie uważałby za możliwe przed kryzysem Covid-19. Zauważmy, że wypadki drogowe są również globalną pandemią i zacznijmy poświęcać wysiłek, zasoby, budżet i dane, na które zasłużyliśmy na tak poważny globalny problem zdrowotny.
Potrzebujemy bezpieczniejszego ruchu drogowego i żadnych wypadków podczas i po pandemii Covid-19, a być może kryzys w Covid-19 będzie przyczyną nowego i poważnego zachowania władz i obywateli w zakresie bezpieczniejszych dróg dla wszystkich na całym świecie .

Tekst oryginalny

Proszę śledź i polub nas:
Shopping Cart
Scroll to Top