Konferencja Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Instytut Transportu Samochodowego zaprosił nas na Konferencję Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której jesteśmy sygnatariuszem. Zaprezentowaliśmy gościom, innym sygnatariuszom Karty, projekt „Karta Rowerowa dla Mazowsza. Pruszków”.

W Hotelu Polonia odbyła się Konferencja Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowana przez Instytut Transportowego. W ramach spotkania sygnatariusze prezentowali swoje aktualne programy. My opowiedzieliśmy o projekcie „Karta rowerowa dla Mazowsza. Pruszków”.

Opowiedzieliśmy słuchaczom ideę projektu, ale i jego źródła. Program jest odpowiedzią na wyniki naszych badań:

  • 63% nauczycieli nie potrafiło wskazać prawidłowego wieku uprawniającego ucznia do posiadania karty rowerowej. Wskazywali 12 lat.
  • 76% nauczycieli nie wiedziało, że droga rowerowa jest częścią drogi publicznej, co generuje konieczność posiadania uprawnień do poruszania się ucznia rowerem taką drogą,
  • 52% rodziców uznało, że skoro w mieście są drogi rowerowe, to dziecko ich nie musi posiadać karty rowerowej,
  • 75% rodziców stwierdziło, że podczas pandemii, w Warszawie nie organizowano kursu na kartę rowerową, nie organizowano egzaminów.
  • 82% nauczycieli wychowywania komunikacyjnego było zdegustowanych, że zmusza się dzieci do udziału w akcji „Rowerowy Maj” bez karty rowerowej, mimo że regulamin projektu tego zabraniał.
  • 78% nauczycieli nie ma narzędzi dydaktycznych poza planszami ze znakami na ścianach sali lekcyjnej.

Odpowiedzieliśmy również, że nie łatwo było nam wejść do szkół, których drzwi otworzyła nam śmierć dziewczynki na Wojska Polskiego w Wielki Czwartek. Dzieci nas przyjęły z przejęciem, dzieci do nas mówiły, opowiadały co ich spotyka w drodze do szkoły. Program „Karta Rowerowa dla Mazowsza” jest kompleksowy, to nie tylko lekcje dla dzieci, ale również szkolenia dla nauczycieli, od których oczekuje się wiedzy na poziomie instruktorskim, aby umiejętnie przekazywali dzieciom wiedzę o zasadach ruchu drogowego. Do tego służy „Droga z Klasą”, encyklopedia wiedzy i scenariuszy zajęć wychowania komunikacyjnego.

Nauczyciele są chętni do współpracy, ale boją się rodziców, roszczeniowych. nasyłających kuratorów, prokuratorów, jeżeli coś im się nie podoba. Dlatego wolą realizować minimum, nie wychylać. Są też nauczyciele pasjonaci, którzy oprócz miękkiego serca muszą mieć twarde tyłki.

Dziś Piastów.

Proszę śledź i polub nas:
Shopping Cart
Scroll to Top