Karta rowerowa. Mazowsze.

„Karta rowerowa dla Pruszkowa. Formuła rok szkolny” – wchodzimy w nową fazę projektu.

Fundacja „Drogi Mazowsza” prowadzi od roku kampanię na rzecz upowszechniania karty rowerowej wśród uczniów szkół podstawowych. Wynika to, nie tylko nowych zasad Prawa o ruchu drogowym, ale również z „Deklaracji Sztokholmskiej” i nakładającej się na nią 2. Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030″. Deklaracja i Dekada nakładają na władze centralne, regionalne, lokalne oraz na zwykłych uczestników ruchu drogowego obowiązek działania zwierzającego do redukcji liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do 2030 roku o 50%.

Stąd nasza inicjatywa „Karta rowerowa. Mazowsze” i jej wariacje, jak „Karta rowerowa dla Pruszkowa.”. W wakacje prowadziliśmy zajęcia w formule półkolonii rowerowych. Dziś zaczynamy zajęcia w formule „rok szkolny”. Nie było łatwo, o czym w kolejnym artykule. Nie będzie łatwo w grudniu, jeżeli skończy się to jedynie na tym poziomie, który rozpoczynamy. Projekt bowiem został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Zadanie zostało podzielone na 3 części: przygotowanie podręcznika metodycznego, zaproszenie szkół do projektu, potem faza realizaci, przed którą właśnie stoimy. W ramach projektu przewidzieliśmy 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w trzech formułach: 6 godzin zajęć teoretycznych, 6 godzin zajęć techniczno-serwisowych, 3 godziny zajęć pierwszej pomocy, 6 godzin zajęć na placu manewrowym, 6 godzin jazdy po mieście lub w miasteczku ruchu drogowego. Ostatnie 3 godziny miał zając egzamin. Była to istota programu, aby egzamin odbył się na świeżo, póki wiedza nie ulotni się. 30 godzin kursu to połowa czasu wymaganego na kurs na prawo jazdy. Dzieci bowiem będą musiały uczestniczyć dokładnie w tym samym ruchu drogowym, co dorośli kierowcy. Musimy je nauczyć w te 30 godzin wyobraźni zagrożeń.

Niestety już wiemy, że realizacja projektu nie przebiegnie po naszej myśli. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zdążyło zmienić podstawy programowej, w konsekwencji Minister Infrastruktury nie zmienił swojego rozporządzenia. Nasz projekt to zatem czysty eksperyment. Program zrealizujemy tylko w szkole nr 6 im. Henryka Sienkiewicza, nie uda się przeprowadzić zajęć dla pozostałych szkół w Pruszkowie, z uwagi na opór dyrektorów szkół i jak to ujęto „brak zgody rodziców”, i mimo wydatnej pomocy Prezydenta Pruszkowa. Zajęcia przeprowadzimy od października do grudnia w ramach przedmiotu technika.

Mimo to cieszymy się, że uda nam się zrealizować choć częściowo nasz projekt.

„Karta rowerowa dla Pruszkowa. Formuła rok szkolny” – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Partnerem projektu jest ADN Akademia Biznesu.

Sauron Photography-1-63IMG_E0496IMG_1562logotyp_en

Proszę śledź i polub nas:
Shopping Cart
Scroll to Top