Czy zdrowie to porządek publiczny?

Dziś mieliśmy nie lada trudne zadanie. Musieliśmy udowodnić, że badanie stanu zdrowia kierowców zawodowych mieści się w ramach porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Pod koniec lutego, złożyliśmy ofertę w konkursie “Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny”, w ramach którego chcemy przeprowadzić Akcję “50/50” polegającą na badaniu stanu zdrowia kierowców zawodowych powyżej 50 roku życia na drodze nr 50. Badanie objęło by wzrok, cukier we krwi, ciśnienie, wagę. Uczestnicy dostaną profesjonalne apteczki oraz profesjonalną poradę dietetyczną. Po trzech miesiącach przeprowadzimy ankietę, czy porada zadziałała.
Dlaczego zgłosiliśmy taki projekt? Organizator konkursu „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców […] w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa”, ogłosił, że “Oferty składane w konkursie powinny dotyczyć realizacji projektów, których głównym celem jest podniesienie świadomości i wzrost poziomu wiedzy mieszkańców […] w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz zasad bezpieczeństwa w sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia, w tym obejmować powinny obowiązkowo zagadnienia dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.”
Należy zatem zastanowić się, czy stan zdrowia kierowcy ma związek z “profilaktyką bezpieczeństwa”? Czy rzeczywiście badanie kierowców jest jedynie domeną medycyny pracy? Pierwszą czynnością z jaką spotyka się kandydat na kierowcę jest badanie lekarskie mające wykluczyć choroby, które dyskwalifikują go jako przyszłego kierowcę. Dlaczego? Stan zdrowia jako przyczyna wypadku drogowego jest wskazywana przez Policę w statystykach. Kierowcy powyżej 50 roku życia spowodowali 12% wypadków. W tych wypadkach zginęło blisko 700 osób, rannych zostało blisko 14.000 osób. Kierowcy zawodowi byli sprawcami 2620 wypadków, w których zginęło 245 osób, a 3416 zostało rannych.
Stan zdrowia, jako czynnik bezpieczeństwa w ruchu drogowym stanowi również zainteresowanie sądów. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2012 roku wyraźnie wskazano, że niedomagania zdrowotne kierowcy są ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Stan zdrowia kierowcy kwalifikowany jest przez fachowców jako „bezpieczeństwo czynne”, mający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Traktowany jest na równi z ABS, ESP!
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego nie jedno ma imię. Pierwsza ocena, formalna: negatywna.
Szukamy zatem partnerów, którzy chcą razem z nami przeprowadzić taką akcję 14 czerwca 2018 r. pod Mszczonowem. Akcja odbędzie się w ramach 4. Warszawskiego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Proszę śledź i polub nas:
Shopping Cart
Scroll to Top