7 dni do De Varsovie a Paris!

Za tydzień ruszamy do Paryża. Rajd Rowerowy to czysty CSR, powiązana z Igrzyskami Olimpijskimi, na rzecz dzieci, kolarstwem.


Cel główny: zbiórka środków na zakup 100 rowerów dla dzieci z domów dziecka, z domów zastępczych, z domów o niższym statusie materialnym. Mamy już środki na 25 rowerów.
Skąd pomysł? Podczas projektu „Karta rowerowa dla Mazowsza. Pruszków.”, ale i w trakcie ostatnich egzaminów, wyszło, że 1/5 dzieci nie jeździ na rowerze. Albo go nie ma albo nie potrafi na nim jeździć. Czasami rowery pamiętają czasy dzieciństwa ich rodziców.
Możesz nas wesprzeć: https://drogimazowsza.org/produkt/rajd-rowerowy-warszawa-paryz/

De Varsovie a Paris, why?
In 2023, we delivered a “Karta rowerowa dla Mazowsza. Pruszków” project. We taught children about traffic regulations in schools of Pruszków county. The classes were attended by 3,200 students.
As part of the classes, we made a survey, which reveals that some 25% 4th graders in Pruszków have no bicycle at all, they have nothing to learn on to take their cycling license exam.
At least 1 child per class admits they cannot ride a bicycle at all. Children ride bicycles dating 40 years back.
You can support us: https://drogimazowsza.org/produkt/rajd-rowerowy-warszawa-paryz/

„De Varsovie à Paris !”, pourquoi ?
En 2023, nous avons réalisé le projet « Charte cycliste pour la Mazovie. Pruszków. Nous avons enseigné aux enfants les principes de la circulation routière dans les écoles du district de Pruszków. 3 200 élèves ont participé aux cours.
Dans le cadre des cours, nous avons effectué des études qui montrent qu’environ 25% des enfants de CM1 n’ont pas de vélo et n’ont pas de possibilité de recevoir un permis de vélo.
Au moins un enfant de chaque classe reconnaît ne pas savoir faire du vélo. Les enfants ont des vélos qui ont parfois plus de 40 ans. Vous pouvez nous soutenir: https://drogimazowsza.org/produkt/rajd-rowerowy-warszawa-paryz/

Proszę śledź i polub nas:
Shopping Cart
Scroll to Top