6000 DZIECI

  1. Dzieci wypadki UE

Ostatni (10.2022) raport Europejskiej Komisji Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) wykazał, że w latach 2011-2020 w Unii Europejskiej w wypadkach drogowych zginęło ponad 6000 dzieci w wieku do 14 lat. Z danych Fédération Internationale de l’Automobile wynika, że 700 dzieci dziennie traci życie w wypadkach drogowych. Do tych statystyk dołączyło jedno dziecko z Pruszkowa.

Blisko połowa dzieci zginęła w wypadkach drogowych podróżując autem razem z dorosłymi. Z badań wynika, że spora liczba dzieci nie była zapięta w fotelikach bądź była źle zapięta. Raptem 9% z nich zginęło na autostradach. Równo rozkłada się procent śmierci na drogach poza miejskich i w obszarze zabudowanym 45% i 44%.
Druga połówka to śmierć dzieci na przejściach dla pieszych i podczas podroży rowerem. W porównaniu ze wszystkimi ofiarami śmiertelnymi na drogach, ofiary śmiertelne wśród dzieci zdarzają się częściej w ciągu dnia, zarówno w tygodniu roboczym, jak iw weekendy. Udział ofiar śmiertelnych na drogach poza obszarami miejskimi jest proporcjonalnie niższy w przypadku dzieci, w związku z czym udział ofiar śmiertelnych na drogach wewnątrz obszarów miejskich jest proporcjonalnie wyższy w porównaniu do wszystkich ofiar śmiertelnych na drogach.
Zdecydowana większość ofiar śmiertelnych na drogach, niezależnie od wieku, ma miejsce na odcinkach dróg, a nie na skrzyżowaniach czy rondach. Dotyczy to również ofiar śmiertelnych wśród dzieci. Wśród dzieci relatywnie więcej jest ofiar śmiertelnych na skrzyżowaniach (18% wobec 13% wszystkich ofiar śmiertelnych).
78% wszystkich śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE to mężczyźni. Wynoszący 61% odsetek ofiar śmiertelnych wśród chłopców wśród dzieci jest znacznie niższy. Podczas gdy odsetek wszystkich mężczyzn wśród wszystkich ofiar śmiertelnych pozostaje względnie stabilny od 2011 r., odsetek ofiar śmiertelnych wśród dzieci wśród dzieci nieznacznie spadł w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Ale! 9 na 10 zabitych motocyklistów-dzieci to chłopcy.
Odsetek chłopców umierających na drogach jest na ogół wyższy w państwach członkowskich Europy Zachodniej w porównaniu ze średnią europejską. W Europie Wschodniej odsetek zgonów wśród dzieci płci męskiej jest niższy od średniej.ZALECENIA:
W czterech krokach możemy przekształcić nasze ulice, zmniejszyć liczbę obrażeń, rozwiązać problem uzależnienia od samochodu, przeciwdziałać zmianom klimatycznym, walczyć z ubóstwem, rasizmem i wykluczeniem społecznym.ROZWIĄZANIA:
» Ograniczenie prędkości do 30 km/h tam, gdzie ludzie chodzą, mieszkają i bawią się.
» Bezpieczne chodniki na każdej miejskiej ulicy.
» Chronione przejścia.
» Chronione ścieżki rowerowe w każdym mieście.
Dlaczego to jednak nie wychodzi w miastach takich jak Pruszków, osobny tekst.Materiał opracowano na podstawie „6000 children died on EU roads in ten years” – etsc.eu, „Facts and Figures – Children – 2022 – Road Safety” – European Road Safety Observatory.
#dzieci #wypadek #BRD #roadsafety #kids #children #road #fatalities

Posted in: