6 maja, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

6 maja, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

May 6, European Road Safety Day. 6 mai, Journée européenne de la sécurité routière.

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, święto ustanowione przez Komisję Europejską na dzień 6 maja. Charakter święta ma na celu zwrócenie uwagi obywateli Unii Europejskiej na kwestię bezpieczeństwa na drodze.

Rajd Rowerowy \”De Varsovie à Paris\”, oprócz głównego zadania, dotyka również kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa treningu rowerowego. Nie ma roku, abyśmy nie usłyszeli o tragedii podczas treningu. Bez względu na kraj, scenariusz jest ten sam: kolarz ginie potrącony przez auto:

Nie żyje 22-letni Tijl De Decker. Tragiczny wypadek na treningu. [2023]
Nie żyje Adrián Babič, dwukrotny mistrz Europy w kolarstwie górskim, Słowak został potrącony przez samochód w trakcie treningu. [2022]
Rita Malinkiewicz i Katarzyna Konwa zostały potrącone przez samochód. Kobiety długo walczyły o życie. [2021]
Desiet Kidane zginęła w wypadku samochodowym podczas jednego z treningów. [2021]
Anna Karbowniczak została śmiertelnie potrącona przez samochód podczas jazdy na rowerze. [2020]
Danna Ortiz, obiecująca kolarka z Kolumbii. Została potrącona przez ciężarówkę. zmarła. [2019]

9% ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w Unii Europejskiej to rowerzyści.

EN

European Road Safety Day established by the European Commission on May 6. The nature of the Day aims to draw the attention of European Union citizens to the issue of road safety.

The \”De Varsovie a Paris\” Bicycle Rally, in addition to its main task, also touches on the issue of road safety, including the safety of cycling training.

There is no single year without hearing of a tragedy when training. Regardless of country, the scenario is always the same: a cyclist dies hit by a car:

Tijl De Decker, 22 y.o., is dead. A tragical accident at a training. [2023]
Adrián Babič, a two times European champion in mountain biking, the Slovak was hit by a car when training. [2022]
Rita Malinkiewicz and Katarzyna Konwa were hit by a car. The women have been struggling for their lives for a long time. [2021]
Desiet Kidane died in a car accident during one of her trainings. [2021]
Anna Karbowniczak was fatally hit by a car when cycling. [2020]
Danna Ortiz, a promising cyclist from Columbia. She was hit by a truck, she died.[2019]

9% fatalities in road traffic accidents in the EU are cyclists.

FR

Journée européenne de la sécurité routière instituée par la Commission européenne le 6 mai. La nature de la journée vise à attirer l\’attention des citoyens de l\’Union européenne sur la question de la sécurité routière.

Le Rallye Vélo « De Varsovie à Paris », outre sa mission principale, aborde également la question de la sécurité routière, notamment celle de l\’entraînement cycliste.

Il ne se passe pas une année sans que nous entendions parler d’une tragédie au cours d’un entraînement. Quel que soit le pays, le scénario est toujours le même : le cycliste meurt renversé par une voiture:

Mort de Tijl De Decker, 22 ans. Accident tragique pendant un entraînement [2023]
Mort d’Adrián Babič, double champion d’Europe en cyclisme de montagne, ce Slovaque a été renversé par une voiture au cours d’un entraînement [2022]
Rita Malinkiewicz et Katarzyna Konwa ont été renversées par une voiture. Les deux femmes ont longtemps lutté pour leur survie. [2021]
Desiet Kidane est morte dans un accident de la route au cours d’un entraînement. [2021]
Anna Karbowniczak a été mortellement blesse par une voiture en roulant à vélo. [2020]
Danna Ortiz, une cyclist prometeuse de Colombie a été renversée par un camion. Elle est morte. [2019]

9% des victimes mortelles des accidents de la route dans l’Union européenne sont des cyclistes.

Proszę śledź i polub nas:
Shopping Cart
Scroll to Top