WYCHOWANIE BEZ NGO

Na początku lutego Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie, na mocy którego wejdzie nowa podstawa programowa przedmiotu technika od 1 września 2023 r. Ma to dać nowego, jakościowego kopa wychowaniu komunikacyjnemu w szkołach. Po lekturze rozporządzenia opadł nam entuzjazm.

Dziennik Ustaw 17 lutego 2023, poz. 312, kryje treść nowego rozporządzenia, a właściwie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie.
Ostygł nam entuzjazm, bowiem rozporządzenie idzie śladem lex Czarnek, czyli wyrugowania NGO ze szkół. Na stronie 9 rozporządzenia czytamy:
W miarę lokalnych możliwości szkoły powinny współpracować z osobami i instytucjami mogącymi wspierać edukację komunikacyjną – SUPER!, szczególnie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, doskonalenia techniki jazdy rowerem oraz prowadzenia egzaminów w zakresie karty rowerowej – REWELACJA!. Mowa tu o miasteczkach ruchu drogowego, Policji (wydziały ruchu drogowego), wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, ratownikach medycznych, straży miejskiej, straży pożarnej, inspektoratach transportu drogowego.
GDZIE NGO?
Czy jest to konsekwencja lex Czarnek chęci wyrugowania ngo ze szkół? Ilu Gajadhur ma inspektorów od edukacji? Ilu Policja ma inspektorów w sekcji profilaktyki? Kiedy oni zdążą odwiedzić 14.000 placówek? Czy będą się posiłkować takimi kampaniami jak HelloICE, w którym namawia się lokalną społeczność do pasów 3D.
Wydaje mi się, że powinien być jasny podział kompetencyjny: minister buduje, służby egzekwują, ngo edukują. Policjant w sile wieku, inspektor w sile wieku powinien być wykorzystywany do łapania piratów, a nie do zabawy z dziećmi.
Czekamy zatem na zmianę rozporządzenia w sprawie uzyskiwania karty rowerowej, te ma wydać Minister Infrastruktury. Może chociaż on nie zapomni o NGO?
Posted in: