Fundacja Drogi Mazowsza

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i zdrowotnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze administracyjnym Województwa Mazowieckiego (dalej Mazowszu), rozwoju dróg i systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu oraz podniesienia kwalifikacji uczestników ruchu drogowego na Mazowszu, zwiększenie świadomości społecznej na temat czynników ryzyka i konieczności poprawy skuteczności działań prewencyjnych na Mazowszu, a także minimalizacja skutków zdarzeń drogowych na Mazowszu. Szczegółowe cele zostaną określone w dalszej części statutu.

Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą związaną z działalnością statutową.

 1. Działalnością przeważającą Fundacji jest działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
  • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
  • Reklama (73.11),
  • Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.21.Z),
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
  • Restauracje i inne stale placówki gastronomiczne (56.10.A)
  • Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
 • Wesprzyj naszą ideę.
  Wspólnie poprawimy poziom bezpieczeństwa na polskich drogach!

  Zostań partnerem Fundacji!
 • Polska od wielu lat zajmuje niechlubne czołowe miejsca na liście europejskich krajów o największej liczbie wypadków. Pod względem bezpieczeństwa najbardziej narażonych na urazy uczestników ruchu – pieszych, jest jeszcze gorzej i w tej kategorii Polska rzadko kiedy zajmuje miejsce poza podium. Piesi stanowią średnio 1/3 wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce. W 2014 roku w ponad 9 tysiącach wypadków drogowych zginęło 1116 pieszych. W świetle tej smutnej statystyki, na polskich drogach życie traci co miesiąc 93 pieszych, co oznacza że każdego dnia ofiarą wypadków jest trzech pieszych.

  Pomóż nam to zmienić! Dołącz do grona wspierających nas firm i instytucji, które razem z nami starają się zwiększyć poziom znajomości zasad bezpiecznego korzystania z dróg w Polsce. Dzięki Twojej pomocy być może uda się uratować wiele istnień ludzkich, a wiele osób uniknie kalectwa lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

  Każdy z nas jest odpowiedzialny za zdrowie i życie rodziny, bliskich i innych uczestników ruchu.