NIK i RPO o pieszych

Fundacja „Drogi Mazowsza” uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w temacie bezpieczeństwa pieszych. Wśród zaproszonych gości spotkaliśmy „znajomych” z konferencji „Pieszy zawsze pierwszy” w osobach Macieja Taborowskiego, Marka Bieńkowskiego, Michała Szczerby. Konferencję otworzył Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

Prezes NIK, we wstępie do konferencji, omówił realizację zaleceń pokontrolnych z kontroli stanu bezpieczeństwa na drogach z 2014 roku. Zastępca RPO, dr Maciej Taborowski podkreślił, że jesteśmy jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, który ma nieuregulowaną kwestię pierwszeństwa pieszego z zamiarem przekroczenia jezdni. Obecnie pierwszeństwo takie przysługuje pieszemu będącemu już na jezdni. Poseł Michał Szczerba powielił refleksję z naszej konferencji, że obecna kadencja Sejmu jest stracona dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Biuro Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przedstawiło spadek statystyk na przełomie 10 lat. Przed przerwą, głos zabrała pierwsza z zaproszonych organizacji pozarządowych, Zielone Mazowsze, które omówiło błędy audytów miejsc wypadków drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych. Jak zaznaczył Robert Buciak z powtarzających się błędów była rekomendacja zmian niekompatybilnych z omawianym zdarzeniem drogowym.

Po przerwie wystąpił Jan Mencwel ze Stowarzyszenia „Miasto jest nasze”, który argumentował, dlaczego należy przesunąć kwestię pierwszeństwa pieszego już na zamiar wejścia dla pieszych. Hubert Barański z „Normalne Miasto Fenomen” przedstawił przykład działania w Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. Zaznaczył, że organizacje pozarządowe zostały pozbawione prawa głosu decydującego, a działania prewencyjne ograniczają się do rozdawania odblasków.

Tuż przed dyskusją, głos zabrała nasza organizacja. Na przykładach z naszej okolicy podkreśliliśmy znaczenie szerokiego pojęcia bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie ograniczania się do stawiania znaków na wyrost, ale świadomego projektowania dróg. Wskazaliśmy, że projektanci oraz instytucje zawodowo podejmujące temat bezpieczeństwa drogowego hołdują zasadzie „jakoś to będzie”.

Konferencję zakończył Prezes NIK, który podkreślił wagę tematu.

Proszę śledź i polub nas:
Shopping Cart
Scroll to Top