KARTA ROWEROWA DLA MAZOWSZA. PRUSZKÓW 2023

  1. BANNER-INTERNETOWY-1
Rozpoczął się European Mobility Week. Z tej okazji uruchomiliśmy nasz projekt „Karta rowerowa dla Mazowsza. Pruszków”. Nasz projekt uzyskał wsparcie Fundacji „Intercars” w ramach programu „Drogowskaz”.
Fundacja Drogi Mazowsza od dwóch lat prowadzi projekt „Karta rowerowa dla Mazowsza” promując „modę” na dokument, który może i kojarzy się z minioną epoką, ale nazywany jest „pierwszym prawem jazdy”. W ramach projektu szkolimy nauczycieli wychowania komunikacyjnego, prowadzimy lekcje uzupełniające, akcje skierowane do dzieci, uczymy wyjścia poza schemat. W piątek rozpoczęliśmy wariację „Pruszków”.
„Karta rowerowa dla Mazowsza. Pruszków” kierowana jest do szkół podstawowych powiatu pruszkowskiego, nie tylko samego Pruszkowa. Został podzielony na 7 faz. Pierwsza przygotowanie podręcznika metodycznego w oparciu o „Droga z klasą”. Druga szkolenie nauczycieli z nowej podstawy programowej i repetytorium z nowych zasad ruchu drogowego, które jeszcze nie zakorzeniły się w świadomości nauczycieli. Nauczyciele coś słyszeli, coś czytali, dzieci czegoś się nauczyły. Wiem czego, bo mój Marceli zdawał egzamin w maju tego roku. Jest już nowy podręcznik, który uwzględnia zmiany, ale nie jest wolny od błędów metodycznych.
15 września rozpoczęliśmy publiczną fazę projektu szkoleniem nauczycieli wychowania komunikacyjnego powiatu pruszkowskiego „Metodyka wychowania komunikacyjnego”. Gościem specjalnym szkolenia był Mariusz Sztal. W ramach spotkania nauczyciele dowiedzieli się co chce od nich Minister Czarnek w rozporządzeniu z 6 lutego, czego Minister Adamczyk i jak to pogodzić w ramach techniki.
W poniedziałek rozpoczynamy pierwsze zajęcia z dziećmi w klasach 4 lekcją „pierwszeństwo”. W październiku przeprowadzimy zajęcia w klasach 5 w terenie na rowerach, jako lekcję przypominajkę. W listopadzie znów wrócimy do klas 4, tym razem z lekcją serwisu rowerowego. Ostatnią fazą będzie ewaluacja przeprowadzona wśród uczniów i nauczycieli, która zasili raport jaki zamierzamy wysłać do Ministra Infrastruktury i Ministra Edukacji.
Projekt realizowany z programu grantowego „Drogowskaz” prowadzonego przez Inter Cars Foundation / Fundacja Inter Cars.
Posted in: