18 grudnia 2020

Daily Archives

  • MM4

    Prawo do obaw, czy Hefalumpy?

    Nie tylko nie można, ale i nie wolno nam, pozbawić kogokolwiek prawa do obaw. Ale czy owe obawy co do zapowiedzianych zmian to li tylko Hefalumpy? Zapowiedziana rok temu zmiana relacji pomiędzy pieszym a kierowcą na przejściu dla pieszych wywołała gorącą dyskusję i spór. Można powiedzieć, że środowisko BRD znów się podzieliło. Czy jest to […]