6 maja 2019

Daily Archives

  • 5thUNGlobal RSWeek 2

    5 UN Global Road Safety Week

    Dziś rozpoczął się UN Global Road Safety Week. ONZ wskazuje nam, że „powszechnie uznaje się, że do ochrony życia w ruchu drogowym potrzebne jest silniejsze przywództwo w zakresie tego bezpieczeństwa. Postęp, jaki możemy poczynić, zależy od woli politycznej naszych decydentów do działania.” https://www.unroadsafetyweek.org/en/leadership Bezpieczeństwo drogowe jest ważne! Każdego roku na drogach świata ginie 1,35 miliona ludzi. […]